Неделя, 03 март 2024

03.03.2024

Последвайте ни

Над 5 300 добруджанци заплатиха данъци и осигуровки без такси

5 394 добруджанци заплатиха дължимите данъци и осигурителни вноски чрез инсталираните ПОС терминали в местния офис на приходната агенция до края на месец юни, съобщават от НАП в Добрич.

Без да заплатят такси, те са превели в републиканския бюджет 3 799 362 лева. Освен че са безплатни, другото предимство на картовите преводи чрез т. нар. „виртуален ПОС терминал“ и физическите ПОС терминали на НАП е, че плащането се отразява веднага в данъчно-осигурителната сметка на клиента. Това означава, че задълженията се погасяват на момента, а не за 24 или повече часа, както е при традиционните банкови преводи.

За първите шест месеца на годината, офисът на НАП в Добрич обслужи 45 411 клиенти. 7 980 са корпоративните клиенти, които са декларирали печалбата си за изминалата година пред приходната агенция, като всички са направили това по електронен път, според законовите изисквания 13 005 са физическите лица, подали годишни декларации за доходите си, придобити през 2019 г. 3 195 от тях са подали декларациите си с електронен подпис, а 7 278 добруджанци са декларирали доходите си с ПИК. Персоналният код на НАП е също безплатен и безсрочен и се издава в офиса на НАП по постоянен адрес. От началото на годината 3 799 граждани са поискали и получили от местния офис на НАП персонални кодове.

От НАП в Добрич напомнят на потребителите, които искат да им бъде издаден персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, че могат да го заявят с обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700, на имейл: infocenter@nra.bg, по пощата, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. В заявлението за издаване на ПИК е необходимо потребителят да посочи своите данни, задължително електронен адрес за кореспонденция, както и предпочитан от него офис на НАП, в който ще получи издадения ПИК. От съображения за сигурност кодът се дава само лично на клиента или на упълномощено от него лице в запечатан плик, защото всички действия извършени с ПИК, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани.

Освен данъчната декларация за облагане на доходите и осигурителни декларации, с персонален код на НАП гражданите могат да проверяват още какви са задълженията им към бюджета, какви плащания са направили, какъв е осигурителният им доход, да получат информация за членство си в пенсионен фонд, направените вноски и др.

c