Вторник, 28 ноември 2023

28.11.2023

Последвайте ни

Над 140 хиляди лева не са платени на работници от Добрич

Неизплатени заплати на работници и служители в размер на 142 000 лева е констатирала от началото на годината Инспекцията по труда в Добрич. След намесата на трудовите инспектори работодателите са изплатили 137 500 лева трудови възнаграждения, съобщиха от институцията. През януари служители на инспекцията са извършили 104 проверки в търговски обекти, ресторанти и предприятия от преработващата промишленост. По постъпили жалби срещу некоректни работодатели са извършени 16 проверки. Установени са над 380 нарушения на трудовото законодателство, като по-голяма част от нарушенията са по закрилата на трудовите права на работниците и служителите – 216.  Нарушенията по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд са 166. За най-сериозните случаи на заобикаляне на закона са съставени 40 акта, сочат обобщените данни. Информация на Петранка Божкова
c