Петък, 19 юли 2024

19.07.2024

Последвайте ни

Над 100 фермери консултира Областният информационен център

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център – Добрич се включи в XXIV-та Международна Борса за семена и посадъчен материал, съобщиха от ОИЦ. Събитието бе официално открито на 30 януари, в комплекс „Простор”. В периода от 30 януари до 3 февруари 2018г. над 100 земеделски производители, представители на бизнеса и граждани посетиха приемната на ОИЦ – Добрич и бяха консултирани за актуалните през 2018 година подмерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР), както и попроцедури по Оперативна програма“Иновации и конкурентоспособност“. Посетителите на щанда проявиха най-силен интерес и получиха информация и консултацияпоподмерки 4.1.2"Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства",6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" и 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“от ПРСР, както икъм възможностите за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. На всички посетители бяха раздадени рекламни материали - химикали, фланелки, чаши, папки и информационни материали, изготвени от Областен информационен център - Добрич.
c