Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

На извънредна сесия ще се реши довършването на блок "Добрич"

По време на проведеното днес редовно заседание на Общински съвет и във връзка с разглежданата докладна записка относно предложение за поемане на дългосрочен дълг, необходим за довършването на блок Добрич, бе взето решение същата да бъде отложена за редовното заседание през месец януари. Това съобщиха от администрацията на Общински съвет. По време на обсъжданията бе направено конструктивно предложение за свикване на извънредна сесия на 15.01.2019 г. на тема „Предложение за поемане на дългосрочен дълг чрез провеждане на процедура за избор на кредитна институция и обсъждане на въпросите, поставени от ПК „Законност, обществен ред и контрол“.

Общинският съвет отложи решението за кредит за довършване на блок “Добрич”

Предложението беше подкрепено от 18 общински съветници, което ясно доказва загрижеността за решаване на този въпрос от голямо обществено значение. След проведения почти двучасов дебат с различни гледни точки и съображения и въпреки взетото решение за отлагане на докладната записка, инициативата за насрочването на извънредна сесия ясно показва не само желанието, но и готовността на Общински съвет за намиране на възможно най-доброто решение за довършаването на блок Добрич. Стана ясно, че предложението за извънредна сесия е подкрепено от 18 общински съветници: Атанас Атанасов, Десислава Димитрова, Мая Димитрова, Георги Георгиев, Боян Саркизов, Иван Тонев, Светлин Колев, Емилия Добрева, Галин Иванов, Нежля Амди-Ганева, Гюрсел Кърнак, Нивелин Радичков, Михаел Итнатов, Младен Матеев, Иво Пенчев, Кина Драгнева, Божанка Вуцова.
c