Събота, 15 юни 2024

15.06.2024

Последвайте ни

Мерки за подобряване на водоподаването през туристическия сезон обсъдиха в област Добрич

Областният управител Румен Русев свика работна среща с представители на местните власти в трите морски общини, хотелиери и представители на туристическия бранш в област Добрич и ръководството на ВиК-оператора в областта в изпълнение на поетия през туристическия бизнес ангажимент при срещата с министъра на туризма г-н Евтим Милошев. Поводът и темата на срещата бе обсъждане на проблеми с водоснабдяването и набелязване на мерки за решения, които да подобрят водоподаването през туристическия сезон. 
Собственици и управители на хотели в трите морски общини споделиха, че през летните месеци, когато хотелите и комплексите са пълни с туристи, често налягането е слабо и не достига до високи етажи. Проблеми с редовното водоснабдяване в населените места поставиха и представителите на трите морски общини. 
Директорът на „ВиК Добрич“ АД Николай Николов сподели с представителите на местната власт и бизнеса стъпки, които дружеството вече е предприело и работи по проблеми за някой от посочените места и селища. Пое ангажимент да бъде засилен контролът за качеството на питейната вода през летните месеци, както и да се положат максимално усилия да бъдат възстановени помпените съоръжения в сондажите по крайбрежието. Бизнесът от своя страна изрази готовност да бъде партньор на ВиК-оператора. 

c