Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

Кметът на Добрич разпореди гражданите да чистят снега пред домовете си

Кметът на Добрич Йордан Йорданов издаде заповед с оглед на създалата се усложнена метеорологична обстановка. Според нея, гражданите  трябва да организират и извършат почистване на падналия сняг пред домовете си и прилежащите им блокови пространства и тротоарни площи, с цел осигуряване на нормална проходимост и движение на пешеходците. Собствениците на магазини, офиси, заведения за обществено хранене и услуги, обслужващи населението на територията на Община град Добрич, да създадат необходимата организация за почистване на падналия сняг и предприемат мерки за осигуряване на водопроводните си инсталации против замръзване. Управителят на „Еф Си Си България“ ЕООД филиал Добрич, да създаде организация и режим на работа за почистване и опесъчаване на уличната мрежа на общината с цел нормално движение по пътно-транспортната схема на общината. Ръководителите на търговски дружества, фирми и организации имащи налична техника пригодена за работа в тежки зимни условия, да създадат необходимата организация и почистят прилежащите им площи и вътрешни фирмени пътища с цел нормален достъп. Паркирането на МПС да става на места, които не затрудняват снегопочистващата техника, с цел своевременно и ефективно снегопочистване. Органите на Полицията ще извършват Контрол по неправилно паркиралите автомобили по пътните платна, затрудняващи снегопочистващата техника. За неизпълнение на разпореждания на контролиращият орган във връзка с непочистени площи и неправилно паркирани МПС да се съставят административни актове, пише още в заповедта.
c