Петък, 01 март 2024

01.03.2024

Последвайте ни

Избират директор на ДГ „Дора Габе” в Шабла

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на детска градина „Дора Габе“ в Шабла с изнесени групи в с. Крапец и с. Дуранкулак обяви Общината.

Сред изискванията са кандидатите да имат висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление. То може да е „Педагогика”, „Теория и управление на образованието” и „Педагогика на обучението по …..” Трябва да а имат най-малко 5 години учителски стаж по смисъла на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Конкурсът ще се проведе в три етапа. Първият е допускане по документи, а вторият - писмен изпит-тест. Третият етап предвижда интервю за оценка на педагогическата, управленската, социалната и гражданска компетентност.

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 8.30 до 17 часа  в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Шабла в срок до 1 месец от датата на публикуване на обявата /11 ноември/.

c