Петък, 23 февруари 2024

23.02.2024

Последвайте ни

ГЕРБ с четирима председатели на комисии в ОбС Добрич, Възраждане и ПП ДБ - с по трима

Общинският съвет на Добрич избра членове и председатели на 13-те Постоянни комисии, заложени в сега действащия Правилник за работа на местния парламент. Припомняме, че в новия Правилник, който ще бъде приет през януари, броят на комисиите е 15 и има промени в наименованията им.

Правилникът на ОбС Добрич ще мине през обществено обсъждане, вижте някои от новостите

Групата на ГЕРБ СДС излъчи четирима председатели на комисии, Възраждане и ПП ДБ - по трима, ДПС, Партия Консервативна България и Граждани за общината - по един. 

Ето кои са избраните днес председатели:

ПК „ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“ – адвокат Златина Монева, ГЕРБ СДС

ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА” – арх. Емилия Добрева, „Граждани за общината“

ПК „ПРОМИШЛЕНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ” – Йордан Йорданов, Възраждане

ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА“ – д-р Даниел Донков, стоматолог, Възраждане

ПК „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ“ – Камелия Койчева, ГЕРБ СДС

ПК „ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ТУРИЗЪМ“ – Радослав Георгиев, ПП ДБ

ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ” – арх. Надежда Пампорова, ПП ДБ

ПК „ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ” – Георги Джендов, Възраждане

ПК „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА“ – Йордан Апостолов, Партия Консервативна България

ПК „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ” – Велислав Даскалов, ПП ДБ

ПК „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” – Николета Иванова ГЕРБ СДС

ПК „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” – арх. Нежля Амди-Ганева, ДПС

ПК „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЕТИКА” –  Детелина Николова, ГЕРБ СДС

 

c