Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

Експерт от Добрич за паспортизацията на сградите: Цената ще бъде поносима за собствениците

До 2022 година всяка жилищна сграда в страната трябва да има технически паспорт. За съставянето на паспорт се извършва обследване за установяване на техническите  характеристики на сградата и се прави оценка. Изготвя се доклад за резултатите от обследването. От Община Добрич информираха, че предстои да се проведе информационна кампания по повод паспортизацията на сградите. Очаква се това да се случи около средата на март. Про Нюз Добрич се обърна за коментар към инж. Стефка Славова – управител на  консултантската фирма по строителство на сгради „Стеки консулт“ ЕООД.

„Хората трябва да разберат, че това е необходимо да се направи – така, както имаме личен паспорт, така и сградите трябва да го имат. На гражданите трябва да бъде дадена подробна информация какво представлява всяка точка от този паспорт“, каза инж. Славова.

По думите й в момента усилено се работи по провеждането на разяснителна среща с гражданите, която вероятно ще се проведе в края на следващата седмица. В подготовката участват представители на Общината, на камарите на инженерите и архитектите, както и на Българска асоциация на архитектите и инженерите - консултанти.

Как ще става самата паспортизация? „Ще бъде публикуван списък с фирми и специалисти, които имат право да извършват такава паспортизация. Физическите и юридически лица трябва да сключат договор с избрана от тях фирма. Важно е в собствеността да се осигури максимален достъп. Първото, от което трябва да се тръгне, е да се види каква налична документация има за сградата. Защото цената на паспорта ще зависи и от това дали има запазена такава. Ако няма, в закона е записано, че трябва да се направи заснемане, което ще се отрази на цената. Така че ако някой на някого каже цена, без да е проверил какви налични документи има, е несериозно“, подчерта инж. Славова.

Тя не се ангажира в момента с прогноза колко ще струва на всеки отделен собственик паспортизацията, но смята, че цената ще бъде поносима. „Специалистите в момента прецизират обхвата на дейностите, за да не се прави нищо излишно, да не бъдат натоварвани гражданите с нещо, което няма да им послужи, и да няма злоупотреби с темата. Но е необходим някакъв минимум, има неща, без които не може. Трябва да се разбере, дали са правени промени по сградите, дали например някой не е разбивал стена неправомерно и да е повредил носещ елемент – това е задължително. Трябва да минат архитект, конструктор, ВиК и ел. специалист, за да проверят нещата“, посочи експертката.

Цената, по думите й, ще зависи от квадратурата. „При големите кооперации има повтарящи се елементи и там ще е по-евтино. Има много фактори – дали има налична документация за сградата, дали тя има дефекти, или не, защото когато се установи проблем с конструкцията, тогава нещата са по-сериозни. Затова без да е видяна сградата и без да е видяна наличната документация казването на цена е нереално“, каза инж. Славова.

В медиите се появиха прогнозни цени, посочени от експерти, които са между 1 и 10 лева на квадратен метър за жилище.

Инж. Славова увери, че специалистите са си поставили много сериозно задачата и всички работят много усилено. „Честно казано, аз съм в бранша от 40 години и не съм виждала камарите да работят толкова обединени, за да бъдем в полза на гражданите“, коментира тя.

Що се отнася до срока, в който трябва да бъде извършена паспортизацията, тя посочи, че след 2007 година той е бил отлаган три пъти. Строените преди 2007 година сгради нямат технически паспорти, но след това паспортизацията стана задължителна. Според МРРБ този път отлагане няма да има. „От МРРБ ще трябва документално да удостоверят какво значи до 2022 година – писмено не са го потвърдили. До 2022 година юридически означава 31 декември 2021 година.  По закон се предвиждат и глоби, ако не се спази срокът. След това е задължение на общините да направят служебно възлагане и съответно ще си търсят парите от собствениците“, посочи инж. Славова.

Според нея по-скоро няма да има отлагане на срока, тъй като проблемът досега е неглижиран. Може евентуално срокът да се удължи до края на 2022 година, защото сградният фонд е твърде голям и времето може да не стигне.

Техническият паспорт се регистрира в общината и агенцията по кадастъра и задължително се предоставя на собственика.

c