Петък, 19 юли 2024

19.07.2024

Последвайте ни

Добруджанският земеделски институт не успя да продаде семената си

Добруджанският земеделски институт край Генерал Тошево не е успял да реализира заготвените през миналата година семена, сочат данните от отчета на директора му доц. д-р инж. Илия Иванов Илиев. Той бе представен днес на разширено заседание на научния съвет на института за приемане на годишния отчет за научно-изследователската, производствената и внедрителската дейност през 2017 г. Произведените през 2017 г. количества растениевъдна стокова продукция са 10 600 тона, като най-голям дял имат обикновената пшеница – 4122 тона и слънчогледът – 1683 тона. Общото количество на реализираната стокова продукция възлиза на 4564 тона. През отчетната година са заготвени общо 560 тона предбазови и базови семена от зърнено-житни култури. Реализираните количества предбазови и базови семена от пшеница възлизат на 187 тона. Количеството заготвени предбазови и базови семена от тритикале и ечемик е в размер на 55 тона, а от бобови култури – 20 т. Реализираните базови семена от ечемик и тритикале са общо 33 тона. Общите приходи от реализиране на посевен материал, растениевъдна и животновъдна продукция, авторски права, субсидии от ДФ „Земеделие“ и др. възлиза на 4 420 198 лв.. Приходите от реализация на растениевъдна продукция са общо  1 769 528 лева. През 2017 г. Добруджански земеделски институт обработва 22096,24 дка земя основно от държавния поземлен фонд. В пълна схема на семепроизводство са включени 36 сорта обикновена зимна пшеница, 4 сорта твърда пшеница, 9 – тритикале, 5 - ечемик, 4 – фасул, 1 – леща и 3 – грах. Осъществено е производство на родителски линии слънчоглед, както и на базови семена от хибрид Енигма и сорт Фаворит.
c