Вторник, 28 ноември 2023

28.11.2023

Последвайте ни

Добивите от есенниците в област Добрич могат да достигнат рекордните от 2017 г.

Състоянието на зърнено-житните култури в област Добрич е много добро, като, разбира се, отклонения от тази обща констатация не липсват, коментира проф. д-р Генчо Милев – заместник директор на Добруджанския земеделски институт край Генерал Тошево. Незадоволително е състоянието на посеви, засети извън благоприятните срокове, с неспазени отделни технологични елементи от цялостната технология на отглеждане, посеви, пострадали от екстремни метеорологични явления – примерно посеви, пострадали от продължително наводняване (в ниски места вследствие топене на снега и др.) За радост, площите от тази категория са относително малко. При благоприятни метеорологични условия през юни, добивите от зърнено-житните ще доближат нивото на миналата година, която бе рекордна по получено количество зърно за страната. Състоянието на слънчогледа, царевицата и засетите площи с бобови култури е добро, но е твърде рано да се дават прогнози за размера на добива от тях.  
c