Събота, 15 юни 2024

15.06.2024

Последвайте ни

Деца представят на фестивал в с. Ловчанци културата на етническите малцинства

Детска градина „Първи юни“ в с. Ловчанци, Община Добричка ще бъде домакин на фестивала  „Пъстроцветна усмивка“ на 12 юни, сряда, от 10 ч. Фестивалът се организира по проект „Създаване на мобилна група от преподаватели като иновативна форма на обучение в Община Добричка“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Основната цел на проекта е осигуряване на условия за развитие на политиката за образователна интеграция и интеркултурно образование на децата от етническите малцинства и етнокултурни общности в детските градини на общината, чрез осигуряване на образователна среда за осъществяване на процес на ценностно-ориентирана образователна интеграция на децата от етническите малцинства.

Проектните дейности се реализират в 12 детски градини на Община Добричка, с продължителност 12 месеца: от началото на септември 2023 г. до края на август 2024 г. Общата стойност на проекта е 30 000 лв.

В проектните дейности са включени 230 деца на възраст от 3 до 7 години, посещаващи детските градини в селата Бенковски, Божурово, Дончево, Карапелит, Ловчанци, Лясково, Овчарово, Паскалево, Победа, Стефаново, Стожер и Царевец,  също така 230 родители на деца и 60 представители на педагогически и непедагогически персонал в детските градини.

Участието им в проектните дейности ще допринесе за преодоляване на проблемите на ранното детско развитие, интеркултурното общуване и разбирателство, страха от публично представяне, неувереността в собствените възможности, а също ще способства за посрещане на потребностите им от внимание, съчувствие, окуражаване, изява и одобрение.

Всички деца, участници във фестивала  ще получат подаръци от кмета на Община Добричка Соня Георгиева.

c