Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

Чуждите инвестиции в област Добрич намаляват, те са 1,1% от всички в страната

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Добрич към 31.12.2021 г. възлизат на 306.6 милиона евро, информират от статистическото бюро в Добрич. Това е със 17% по-малко в сравнение с 2020 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.1% и съответно 13.5% от ПЧИ в рамките на Североизточния район.

През 2021 г. най-голям е обемът на направените преки чуждестранни инвестиции в промишления сектор - 234.2 млн. евро, или с 21.9% по-малко в сравнение с 2020 година. В отрасъл „Операции с недвижими имоти” инвестициите са 44 млн. евро, или с 3.3% повече в сравнение с предходната година. Тези две дейности заедно формират 90.7% от общия обем на преките чуждестранни инвестиции, а относителният им дял намалява общо с 2.1 пункта спрямо 2020 година.

И през 2021 г. с най-голям обем на направените преки чуждестранни инвестиции е община Каварна - 193.9 млн. евро, следвана от община Добрич – 64 млн. евро. Двете общини заедно формират 84.1% от общия обем на инвестициите в областта, а относителният им дял нараства общо с 12.9 пункта спрямо предходната година.

c