Понеделник, 11 декември 2023

11.12.2023

Последвайте ни

Четири проекта с финансиране от ПУДООС бяха изпълнени в Тервел

Четири проекта по Националната кампания "За чиста околна среда" на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ са изпълнени в община Тервел през 2018 г. , съобщи заместник-кметът Дияна Илиева. Три от проектите са на детски заведения, а един – на Общината. В кампанията се включиха детските градини "Първи юни“ и „Здравец“ от Тервел, и „Детски рай“ в с. Зърнево. В детската градина в с. Зърнево с участието на децата бяха почистени зелените площи в двора, събрани бяха природни материали за украса на стаите и за изработка на картички, пластики и други сувенири. Проведоха се ситуации и наблюдения на тема „Златна есен“, децата посетиха парка в селото.Закупени бяха книжки, посадъчен материал, оформени бяха цветни градинки в двора на детската градина. В детска градина ‚Първи юни“ в гр.Тервел си направиха Еко-зона, наречена „Еко сърце“.Подготвиха терена за зоната, оформиха си алпинеум, засадиха цветя, растения и храсти.Организираха и представиха пред своите гости еко спектакъл  „Природата ни обича - да я пазим“. В дейностите се включиха много приятели на детската градина. В детска градина „Здравец“ в Тервел беше оформена Алея на здравето и бяха посяти в сандъчета луковични цветя. Направена бе инсталация за събиране на дъждовна вода, с която да се поливат посадените растения. За всички детски градини пък, с осигурения от ПУДООС бюджет на проектите им, Община Тервел достави тематични съоръжения за игра на двора. Децата се радват на нови пързалки, тунелчета, тематични дъски, маси. Община Тервел реализира проект „Цветен мост“. С активното участие на живещите около парк ”Черно море”, служители на дирекция ”ЧРСУЕ” и звено”Чистота” от общинска администрация бе почистен районът на парка. Много любов и майсторлъка на „златни ръце” бяха вложени в изработката на металната парапетна кострукция. Тя осигурява удобна и обезопасена среда за движение на пешеходци. Подобриха се експлоатационните характеристики на бетоновия мост за години напред. Стационарните ламаринени сандъчета за цветя към парапетните пана са радост за окото на всеки минувач. Закупен е разсад от теменужки, който ще презимува в сградата на Община Тервел и напролет ще бъде преместен в цветните сандъчета на моста. Поставената информационна табела за защитена зона “Хърсовска река“ допринася за повишаване познанията и екологичната култура на ползвателите.
c