Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

880 проекта на млади фермери ще си поделят 22 млн. евро

Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/ ще подготвя безвъзмездно проектни предложения и бизнеспланове по новия прием за "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони. Около 880 проекта на млади фермери ще могат да получат финансиране от определения бюджет от 22 милиона евро, съобщи Петя Куманова, зам.-директор на главна дирекция в НССЗ, на информационен ден със земеделски производители в Добрич. По думите й експерти от НССЗ ще посещават стопанствата на фермерите, за да ги подпомогнат на място. Одобрените проекти ще получат безвъзмездна финансова помощ по 25 000 евро, като с предложения могат да кандидатстват земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години със средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или завършили икономика със земеделска насоченост, посочиха експерти от Министерството на земеделието, храните и горите. Крайният срок за прием на проектите е 14 юни.

БТА

c