Събота, 15 юни 2024

15.06.2024

Последвайте ни

37 работни места се осигуряват за област Добрич по регионална програма за заетост

Комисията по заетост прие методика и график за изготвяне на Регионална програма по заетост за област Добрич за 2024 г.

Във връзка с постъпило писмо от министъра на труда и социалната политика областният управител свика заседание на Комисия по заетост към Областния съвет за развитие за подготовката и разработването на Регионална програма за заетост за настоящата 2024 г. Заседанието бе открито от председателя на Комисията по заетост – заместник областния управител Живко Желязков, който информира участниците за размера на средствата за реализиране на Програмата, съгласно Националния план за действие по заетостта – 206 065 лв.

Директорът на дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) – Добрич Северина Савова и началникът на отдел „Посреднически услуги“ Атанас Йорданов запознаха участниците с определените параметри – програмата е насочена към безработни до 29 години, безработни лица над 55 години, както и трайно безработни, лица с увреждания, лица без квалификация или с основно и по-ниско образование. Продължителността на наемате е от 3 до 5 месеца, като Програмата трябва да приключи до 13 декември 2024 г.

Северина Савова посочи, че с средствата, определени за област Добрич, се осигуряват 37 работни места, като разчета е за заплащане от 933 лв. месечно при 8-часов работен ден, и 5.58 лв./час при по-малък от 8 часа работен ден. Атанас Йорданов представи Методиката. Разпределението на работни места по общини и за областта е съобразно средно месечното равнище на безработица и средно месечния брой на регистрираните безработни в областта за деветте месеца на предходната година, посочи още А. Йорданов, а именно – по 1 работно място на 8-часов работен ден могат да разкрият в общините Каварна и град Добрич, 2 – в община Балчик, по 3 – в общините Добричка и Шабла и Областна администрация, по 6 – в общините Тервел и Генерал Тошево, и 12 работни места – в община Крушари. Заместник областният управител декларира, че Областна администрация няма да участва, в резултат на което 3-те работни места бяха преразпределени по спомената по-горе Методика, в резултат на което с по едно повече се увеличиха възможните работни места в общините Крушари – 13 броя, Тервел – 7 броя, и Каварна – 2 броя. Отбелязано бе, че общините могат да наемат безработни лица и на 4-часов работен ден, като така ще увеличат броя на временно заетите.

Предстои още едно заседание, на което да се разгледа и гласува изработения вариант на Регионална програма за заетост на област Добрич, която до 14.06.2024 г. трябва да бъде изпратена в МТСП за одобрение.

В рамките на заседанието в точка „Други“ директорът на ДБТ Северина Савова съобщи, че е стартирал приемът на заявления в електронна платформа на страницата на Агенцията по заетостта за обучение с ваучери по проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Допустими кандидати за участие са заети и самостоятелно заети лица. Тя информира още, че е започнал прием и по Програма „Младежка заетост +“, като е отпаднало изискването за младите хора до 29 години това да бъде първа работа.

c