Образование Общество

Въвеждат промени в стандарта на БГ дипломите за висше образование

С решение на служебното правителство, отпада изискването за поставяне на холограмен стикер на дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование. Промяната влиза в сила с приети промени в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Като основен мотив за отпадане на това изискване е наложената от практиката промяна във функцията на холограмния стикер.

Първоначалната идея за поставяне на холограмен стикер на дипломите за висше образование е защитна – чрез него да се удостовери истинността на документа.

С развитието на цифровите технологии през годините са разработени и въведени други механизми за контрол на издаването на дипломи,  които служат като подходящ механизъм за проверка и удостоверяване автентичността им, информират от Министерство на науката и образованието.

Регистрите за висше образование вече са оптимизирани. Предстои и въвеждане на изцяло нови функционалности на Регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, по степени на обучение и по професионални направления.

Чрез тази реформа регистърът ще се превърне в достатъчно надежден инструмент за проверка и контрол на провежданото обучение на конкретен студент, а по този начин и за удостоверяване истинността на издадената диплома за висше образование.

Предлаганите промени имат за цел да намалят административната и регулаторна тежест за висшите училища в България. Те са обсъдени и подкрепени от Съвета на ректорите. 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.