Водещи новини - дясно Здраве

Съдът събира доказателства имало ли е стачка в МБАЛ Добрич

Окръжният съд в Добрич събира допълнителни доказателства по делото, образувано по искова молба, подадена от „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“АД, с която са предявени искове за установяване на незаконността на обявена на 13 октомври 2022 г. ефективна стачка и провеждана предупредителна стачка против служители в болницата.

МБАЛ Добрич е завела искове по Закона за уреждане на колективните трудови спорове, срещу 53-ма служители – медицински сестри и санитарки, за които се твърди, че са участвали в обявяването и провеждането на стачни действия.

По време на днешното съдебно заседание магистратите приеха представени от страните доказателства. Поради значителния обем на депозираните от ищеца писмени доказателства на ответниците бе даден двуседмичен срок за изразяване на писмено становище по тях. Следващото заседание по делото е насрочено за 11 януари 2023 г., от 14.30 часа.

В исковата молба на директора на болницата се твърди, че обявената ефективна стачка е незаконна, както и провежданата по график предупредителна стачка. Твърди се, че няма колективен трудов спор и работодателят не е уведомен писмено за исканията на служителите, че те не са  провели преговори с работодателя преди началото на стачката, че липсва решение за обявяване на стачка с обикновено мнозинство от работниците/служителите в дружеството.

Адвокатът на стачкуващите оспорва исковете и твърди, че в МБАЛ Добрич не е провеждана нито предупредителна, нито ефективна стачка. Не е и обявявана такава, а осъществените от служителите действия съставляват форма на протест, различна от стачните действия.

Твърди още, че между работодателя и служителите в МБАЛ Добрич е съществувал колективен трудов спор, възникнал през юни 2022 г. и свързан със спазването на методиката, утвърдена от министъра на здравеопазването, за формиране на трудовите възнаграждения, както и че са представили писмено исканията си до работодателя.  

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.