Бизнес Водещи новини - дясно Общество Шабла

За над половин милион лева бе обновено осветлението на Шабла

В Шабла приключи проектът за обновяване на системата за улично осветление в града, финансиран изцяло от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В заключителното събитие по проекта взеха участие представители на двамата партньори – община Шабла и Асоциация „INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY“.

Общата стойност е в размер на 531 977 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.

По проекта са изпълнени енергоспестяващи мерки, предписани в изготвеното обследване за енергийна ефективност на част от уличното осветление в гр. Шабла – подмяна на осветители, въвеждане на система за управление на енергията и използване на ВЕИ, изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението, изграждане на система за автоматизация и управление на енергопотреблението, изграждане на фотоволтаична система и др.

Подменени са осветителните тела на 38 улици. Общият брой на осветителите е 598, като общата дължина на трасетата, обхванати от проекта за улично осветление, е 16,7 км.

От Общината изтъкват следните постигнати чрез проекта резултати:

·         повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление на територията на град Шабла;

·         намаляване на емисиите на парникови газове;

·         намаляване на енергийните разходи на общината;

·         подобряване на качеството на уличното осветление и увеличаване на процента на светене;

·         подобряване на безопасността по пътищата за шофьори и пешеходци в нощно време;

·         повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;

·         повишаване на експертния капацитет на бенефициента в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.