Бизнес Водещи новини - дясно Общество

Проучване сред 158 фирми: Едва 11% от шефовете в област Добрич са оптимисти за утре

снимка: Robert Daly | Getty Images

158 фирми от област Добрич са участвали във второто за годината анкетно проучване за потребностите им от работна сила, съобщиха от пресслужбата на Областна администрация

Според местния бизнес и експертите от Дирекция “Бюро по труда” Добрич въпросникът е опростен, а постигнатата успеваемост в анкетното проучване е най-висока в страната.

На заседание на комисията по заетост към Областен съвет за развитие са представени обобщени данни от второто за годината проучване за нуждите на работодателите от работна сила. Заседанието бе председателствано от заместник областният управител Атанас Дучев, а резултатите от анкетното допитване, извършено в периода м. септември 2022 г. до средата на м. октомври 2022 г. представи пред членовете на Комисията Атанас Йорданов от Дирекция „Бюро по труда“ – Добрич.

От Областна управа припомнят, че анкетното проучване се извършва два пъти годишно. То се провежда сред фирми, посочени в представителна извадка от Агенция по заетостта, която за горепосочения период наброяваше 215 фирми. А. Йорданов посочи, че анкетите са попълнили 158 от фирмите и отбеляза, че Дирекция „Бюро по труда“ в Добрич е постигнала най-висока успеваемост в страната.

АНАЛИЗЪТ

Анализът на данните показва, че над 90% от фирмите са с персонал до 9 наети лица – микропредприятия. 8.5% са фирми с наети от 10 до 49 души и само 1.4 % са средните предприятия.

  • 85.1% от анкетираните предприятия не възнамеряват да наемат персонал през следващите 6 месеца
  • близо 3.8% са заявили, че ще освобождават персонал
  • едва 11.1 % са оптимистите, които са заявили, че може да наемат хора

Решението след проведеното заседание на Комисията по заетост, е обобщената информация от проведеното проучване да бъде предоставена на Агенция по заетостта.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.