Водещи новини - дясно Общество

8 ноември  е професионалният празник на българската полиция

В Деня на Св. Архангел Михаил 8 ноември българските полицаи честват своя професионален празник. Отбелязването му започва през 1924 година, но е прекратено след 1944 година за десетилетия наред по време на комунистическия режим. Възстановено е през 1994 година по предложение на Националния полицейски синдикат, а с решение на Министерски съвет от 29 януари 1999 г. църковният празник 8 ноември е обявен за професионален празник на служителите от Национална служба „Полиция“ на МВР.

Полицейската институция в България започва своето съществуване след приемането на Търновската конституция на 16.04.1879 г. На 5 юли 1879 г. с указ №1 на Княз Александър I Батенберг се сформира Министерството на вътрешните дела като част от първото българско правителство след Освобождението. В по-ново време инициативата за учредяване на патронен празник на българската полиция датира от 1924 година. Тя принадлежи на софийския градоначалник о.з. подполковник Георги Кисьов. На 29 август 1924 година в рапорт до министъра на вътрешните работи и народното здраве той предлага да бъде избран за патрон на полицията един от светците на Църквата с мотива, че това е „в интерес на службата, за да се поддържа по-добре религиозното чувство на полицаите и да се ръководи още по-правилно тяхното възпитание”. Министърът на вътрешните работи и народното здраве Иван Русев възприема идеята на градоначалника и с благословението на Българския Екзарх и Софийски митрополит Стефан I, спира вниманието си на празника посветен на свети архангел Михаил.

Изборът на патрон на полицията се аргументира с факта, че свети архангел Михаил символизира Божието войнство, небесните сили и защитничеството, като проява на мъжество и хуманизъм, присъщи и на обществената дейност на полицията. Така на 21 ноември (8 ноември по нов стил) 1924 г. за първи път е отбелязан патронния празник на цялата полиция в Царството.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.