Водещи новини Добричка Общество

Представители на Община Добричка и РДПБЗН участваха в учение в Румъния

press2

Десетчленен екип от Община Добричка и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Добрич участваха в полево учение в окръг Кълъраш, Румъния. На 13 и 14 октомври там се проведе симулационно упражнение за съвместни действия като реакция на отговорните институции при извънредни ситуации.

То се реализира по проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“ (ROBG – 415), Договор №28820/20.02.2019 г., финансиран по програма за трансгранично сътрудничество по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020. Стойността на проекта (ЕФРР): 680 183.74 евро. Той се изпълнява от Община Добричка (България) в партньорство с Инспекторат за извънредни ситуации на окръг Кълъраш “Барбу Щирбей” (Румъния).

Учението се основаваше на сценарий за наводнение, горски пожар, търсене на хора и произтичащите от това последствия, към които бяха приложени компетенциите за справяне с извънредни ситуации, съгласно проекта. То позволи на партньорите да приложат на практика разработените по проекта стратегии и план за действие.

Организирано беше от Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш “Барбу Щирбей” в сътрудничество с Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Добрич (РДПБЗН).

В рамките на два дни беше проведена тренировъчната симулация за пресъздаване на  спасителната ситуация и учение за предотвратяване на кризи в района на Кълъраш. Пожарникарите от РД ПБЗН се включиха със закупените по проекта високопроходим автомобил и дрон за събиране, обработка и анализ на информацията.

На 29 и 30 август Община Добричка бе домакин на полево учение за пресъздаване на спасителната ситуация, което се проведе в района на язовир Одринци. В него участваха 17 представители на румънския партньор.

Ученията са важна стъпка, за да се прецени настоящото състояние на готовност и да се подобри там, където това е необходимо.