Култура Общество

Светът отбелязва Международния ден за изкореняване на бедността

Международен ден за изкореняване на бедността се отбелязва на 17 октомври. Денят е приет с резолюция на ООН през 1992 година. Темата през 2022 година е „Достойнство за всички на практика“.

Организацията на Обединените нации отбелязва 30-ата годишнина от този ден в световен мащаб. Принципът за човешкото достойнство е не просто още едно право, а основата, върху която почиват всички останали права на човека. То принадлежи на всички хора.

Данни от Евростат показват, че в България 31,7 % от населението или 2 193 000 души, живеят в риск от бедност и социално изключване, което е вторият най-висок процент в ЕС. Всяко трето дете е засегнато. Страната познава и най-високите нива на неравенство в доходите в ЕС, като разликата между бедни и богати е цели 7,45 пъти. 23,7% от домакинствата не могат да поддържат дома си достатъчно топъл – най-висок процент в целия ЕС. 10,2 % от децата живеят в жилища без баня, на второ място след Румъния. 37,9 % от населението живее в пренаселени жилища.

Днес неравенството във възможностите, включително достъпът до основни здравни грижи в България и неравенството между половете все още съществуват, а неравенството в доходите рязко нараства и разликата между богатите и бедните се увеличава всяка година. Бедността и неравенството не са неизбежни. Те са резултат от решения или бездействие, които лишават от права най-бедните и маргинализирани хора в обществото. Този процес води до социално изключване и структурна дискриминация. Това води и до загуба на автономност, която допълнително затруднява излизането от капана на икономическата бедност. Бедността не е само икономически проблем, а многоизмерно явление, което включва както липсата на доходи, така и на основни възможности за достоен живот, като подсилва редица лишения.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.