Общество

Водните аварии в област Добрич днес | 12.10

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден.

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

  • – Район Добрич: авария на кръстовище между улиците “Отец Паисий” и “Иван Рилски”; кв. “Балик” е със спряно водоподаване (до отстраняване на авария)
  • – Район Добрич-селска: с. Ведрина; с. Росеново
    • – СК “Полк. Иваново” – с нарушено водоподаване са селата Ловчанци, Миладиновци и Полк. Иваново.
  • – Район Балчик: гр. Балчик – ул. “Ген. Попов”, , ул. “Бяло море”; с. Соколово, с. Рогачево
  • – Район Каварна: с. Белгун; с. Селце
  • – Район Тервел: гр. Тервел – ул. “Ст. планина”, ул. “Хан Аспарух”; ПС “Коларци”
  • – Район Ген. Тошево: гр. Ген. Тошево (напор); с. Спасово
  • – Район Шабла: с. Крапец
  • – Район Крушари: с. Загорци