Бизнес Водещи новини - дясно Общество

Над 28 хил. куб.м дърва са доставени в област Добрич, най-запасени са в Балчишко

23 275 домакинства от Североизточна България вече са получили заявените от тях дърва за отоплителен сезон 2022/2023, съобщиха от СИДП. В 18-те стопанства от системата на СИДП, служителите са доставили на хората 130 191 пространствени кубически метра дърва за огрев.

28 289 кубически метра са доставени за домакинствата от четирите стопанства на територията на област От ДГС-Генерал Тошево са доставени всички искани към момента количества – 5248 кубика за 1220 желаещи. 3929 кубика са получили 791 домакинства от ДЛС-Тервел. Най-голям брой – 9832 кубика, са доставени от ДГС-Добрич, след 1866 заявени. Както и в предходни години, най-големи количества заявяват домакинствата в община Балчик, където за предстоящия зимен сезон са платени 9280 кубика, заявени от 1160 човека.

Ръководството на СИДП  е разпоредило на всички териториални поделения да се предоставят дърва за огрев за местно население с приоритет, като доставките по дългосрочните договори с големите заводи са сведени до минимум. За фабриките се вози дървесината, която не става за горене, а именно – тополова и иглолистна. С предимство се доставят дърва на хората, които са получили ваучерите си за твърдо гориво от АСП. Към момента е ограничена и продажбата на фирми по ценоразпис, за сметка на заявките от физически лица. Всички горски и ловни стопанства предоставят и насаждения на корен, когато има желаещи сами да добият дървата си за огрев.

От СИДП увериха, че директорът на държавното предприятие и ръководителите на стопанствата поддържат постоянна комуникация с кметовете на населените места за уточняване на списъците, а където е необходимо количествата се намаляват до 5 пространствени кубически метра, за да се осигури топло за всички на първо време. На населението се предоставя възможност и за събиране на остатъчна дървесина, след приключване на сечта в насажденията.

През седмицата е проведена поредната регулярна среща на директорът на СИДП инж. Ради Иванов с директорите на териториалните поделения, на която те докладваха, че снабдяването с дърва върви по план, въпреки увеличените  заявки за тази година. През миналата година при разчет от 90 000 пространствени кубически метра на населението от Североизтока са доставени 100 000 кубика, а през настоящата година при разчет 100 000 кубика населението получава 180 000 кубика.  Малко по-бавно е снабдяването с дърва в областните центрове, където желаещите да се отопляват с дърва са в пъти повече. Например заявките към ДГС-Варна са с 82% повече в сравнение с 2021г. На територията на предприятието през месеците август и септември са комплектовани и добити много повече дърва в сравнение с предходните месеци на годината, за да се задоволи нарасналото търсене. Въпреки това стопанствата продължават да работят и правят всичко по силите си, за да удовлетворят желанието на хората.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.