Водещи новини Здраве

Водата в Добрич все още не е годна за пиене, откриха бактерии в 8 от 9 проби

В 8 от взетите на 3 септември 9 проби от водата в Добрич е установено, че те не отговарят на здравните норми, съобщават от Регионалната здравна инспекция. Очакват се резултатите и от пробите на 5 и 7 септември. Здравните инспектори препоръчват за питейно-битови цели  да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, водата от резервните съдове да се преварява.

Резултатите от изследваните по микробиологични показатели общо 9 проби вода, пробонабрани на 03.09.2022 г. от пунктове при крана на потребителя в гр. Добрич, показват при 8 от пробите, пробонабрани от пунктове при крана на потребителя в зона Добрич и зона Добрич-Запад, отклонения от здравните изисквания (7 проби от зона Добрич не отговарят по показателите: Колиформи, Ешерихия коли и Брой колонии (микробно число) при 22ºС; 1 проба от зона Добрич-Запад не отговаря по показателите: Колиформи и Ешерихия коли,).

Само една проба вода, пробонабрана от пункт в зона Стефаново, водоснабдяваща района на жк Добротица и местност „Гаази Баба“ в гр. Добрич отговаря на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Издадено е предписание до водоснабдителното дружество относно предприемане на всички необходими мерки, с оглед привеждане качеството на водата, подавана във водопроводната мрежа на зона Добрич и зона Добрич-Запад в съответствие със здравните изискания. В тази връзка на 07.09.2022 г. ще се извърши контролно пробонабиране.

Към днешна дата за населението от гр. Добрич остава в сила препоръката за питейно-битови цели  да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, водата от резервните съдове да се преварява.

РЗИ-Добрич ще продължи да следи проблема и при получаване на резултатите по микробиологични показатели от пробонабраните на 05.09.2022 г. проби води, допълнително ще информира населението за съответствието им с изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.