Водещи новини Общество

Една сграда – много лица | Старата жп гара в Добрич

Старите железопътни гари в Добрич, Габрово и Враца – как изглеждат днес?

Преди дни, поредната атака на времето се стовари върху старата гара в Добрич. Върху покрива и фасадата на паметника на културата падна голямо дърво, което видидмо компрометира фасадни елементи и наруши покривната конструкция.

През 1893 с указ № 1 на българския княз Фердинанд I се създава Министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията. В същата година започва разширяване на железопътната мрежа в България, като няколко години по-късно през 1910 година е построена гарата в Добрич. Две години по-късно гарата в Габрово, а през 1913 година и във Враца.

През този период са построени и други железопътни гари, но тези три се отличават по това, че създадени като на конвейер, те притежават еднакви декоративни елементи и часовници с резбовани конзоли на фасадата и на практика изглеждат по един и същи начин. 

През годините са правени различни опити, сградата да се възстанови, като през 2018 година съветниците на града единодушно решиха бившето приемно здание на железопътната гара в Добрич, популярно като старата жп гара, да бъде прехвърлено на Общината, за да могат да се предприемат ефективни действия по нейното възстановяване и опазване. Сградата все още е собственост на държавата в лицето на Областна управа.

При оттеглянето на румънските войски през паметната за Добрич 1916 г., когато румънците са принудени да напуснат пределите на Южна Добруджа, озверени че трябва да отстъпят, ден преди оттеглянето си, те пленяват невинни българи и ги затварят в чакалнята на гарата. На 03.09.1916 г., преди отстъплението си, румънските войски избиват 57 затворени пленници. Жп гарата е била свидетел и на друго трагично за историята на Добруджа събитие – тук са били натоварени онези добруджанци, които след това са откарани в концентрационните лагери в Молдова. Освен това, жп гарата е била важен комуникационен и логистичен център на войските от Трета българска армия по време на Освобождението на Добруджа през 1916-1917 г. През 1940 г. на тази жп гара са били посрещнати първите представители на гражданската администрация, която е трябвало да поеме управлението на Южна Добруджа  след подписването на Крайовския договор.

Сградата в Габрово и до днес функционира, като железопътна гара, като фасадата й е запазена и поддържана през годините.

Сградата във Враца се ползва от Общинското предприятие “Тролейбусен транспорт” Враца, като през 2021 година е продадена от „Ресторанти и специализирани вагони“ АД на Община Враца.

В случая на Добрич имотът е частна държавна собственост и представлява 1168 кв. м земя и сгради – бивше приемно здание на гара Добрич. Става въпрос за две двуетажни сгради, които са били канцеларии, и една едноетажна сграда – бивша  чакалня. През 2010 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ предоставя управлението на сградата на областната управа на Добрич.

Добричлии също не са безразлични към състоянието на сградите около жп гарата, като през 2019 година доброволци почистиха района на старата гара по призив на тогавашния председател на Общинския съвет Иво Пенчев. В акцията се включиха граждани, общественици и граждански организации.

Гарата във Враца
Гарата в Габрово
Гарата в Добрич

Преслав НЕЙЧЕВ

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.