Водещи новини - дясно Култура Общество

Отбелязваме Международния ден на приятелството

На 9 юни се отбелязва Международният ден на приятелството. Той е обявен от Общото събрание на Организацията на обединените нации, като идеята е да се стимулира дружбата между хората и народите.

Приятелството означава междуличностна връзка, която се изразява в поведение на сътрудничество и подкрепа, взаимно разбиране, уважение и привличане, както и прояви на помощ в случаи на нужда или криза.

Приятелите са хора, които взаимно се радват на компанията си и проявяват лоялност един към друг, често до степен на алтруизъм. Обикновено споделят сходни вкусове и вършат заедно дейности, които са им приятни, помагат си в трудни моменти, обменят съвети и си връщат един на друг жестовете. За някои хора приятелството означава и просто доверието, че другият няма да ти навреди.

Като феномен приятелството е предмет на интерес на такива дисциплини като социология, антропология, философия, зоология. То е едно от централните преживявания за човека и намира своето място във всички основни религии и митологии. В едно от най-ранните литературни произведения в човешката история, вавилонската поема „Епос за Гилгамеш“, е описаната дълбоката дружба между Гилгамеш и Енкиду. Като върховен пример за приятели в гръко-римската митология се сочат Орест и Пилад, а в авраамическите религии – Давид и Йонатан.

Приятелството е и основна тема, разработвана в много литературни и драматургични произведения и филми.

Световен ден на приятелството се отбелязва и на 30 юли.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.