Бизнес Общество

Избират охранител на общински обекти в Добрич

Обществена поръчка за охрана на общински обекти в Добрич обяви Общината. Начинът на възлагане е пряко договаряне. Поръчката е на стойност 525 582 лева с включен ДДС.

Охрана на общинско имущество е дейност по неговата физическа защита, включваща комплекс от организационни, физически и технически мерки за охрана на райони, сгради, част от сгради и прилежащото имущество, собственост на Община град Добрич от противоправни посегателства чрез охранители, сигнално-охранителна техника /СОТ/ и екипи за реагиране.

На физическа охрана чрез охранители подлежат обекти с масово пребиваване на хора и с обществена значимост и такива без постоянно използване. Охраната на общински обекти чрез охранители се извършва с работно време, според спецификата на всеки от обектите.  На физическа охрана чрез охранители подлежат 7 общински обектиа с 37 охранители.

На техническа охрана чрез СОТ и екипи за реагиране подлежат обекти със специфично предназначение и такива без постоянно използване. Обектите, подлежащи на охрана чрез СОТ, следва да са обхванати от нея по начин, който надлежно регистрира нерегламентиран достъп до охранявания обект. На охрана чрез СОТ подлежат 49 общински обекта, като 1 от тях е с комбинирана охрана СОТ и видеонаблюдение.

В обектите, подлежащи на охрана чрез паник-бутон и екипи за реагиране, се извършват административни услуги на граждани. При употреба на паник-бутон следва надеждно да се гарантира, че в минимално кратки срокове екип за реагиране на участника ще се яви в охранявания обект за предотвратяване на причинен от гражданите  конфликт – с персонал от общинска администрация, вандалски прояви, опит за обир и други, до идване на органите на МВР. Охраната с паник-бутон се извършва в рамките на работното време на обектите. На техническа охрана чрез паник-бутон подлежат 10 обекта.

Услугата по охрана е със срок на действие 12 месеца.

Крайният срок за подаване на офертите е 27 май. Те ще бъдат отворени на 30 май.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.