Водещи новини - дясно Каварна Общество

Кметът Елена Балтаджиева: Тенис кортовете в Каварна ще бъдат отдадени на търг

Кортовете в Каварна са затворени, съобщиха читатели на Про Нюз Добрич, които питаха кога отново ще могат да ги използват.

Потърсихме коментар от кмета на Община Елена Балтаджиева. Попитахме доколко информацията отговаря на истината и какви са причините. Какво според ръководството на Община Каварна е бъдещето на тези съоръжения и какви действия предстои да се предприемат.

От отговора на кмета Елена Балтаджиева става ясно, че към настоящия момент кортовете не функционират, тъй като не съществува законово основание за това преди процедура за отдаването им под наем.

Тя припомня, че с договор от 2 май 2017 година Община Каварна е предоставила под наем 4 броя тенис кортове за срок от 5 години. На 2 май 2022 година сключеният договор е изтекъл. Съгласно Закона за общинската собственост, отдаване под наем на общински имот става с решение на Общински съвет. В тази връзка с докладна записка до Общинския съвет от 11 януари 2022 година и съгласно чл. 8, ал. 9 на Закона за общинската собственост, Община Каварна е включила тенис кортовете в „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост“, като имоти, които ще бъдат отдадени под наем през 2022 г.

С решение №438 по Протокол №42 от 31.03.2022 г. Общински съвет е приел „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост“.

След изтичане на договора за наем кортовете са предадени на Община Каварна като предстои  да бъде проведен търг за отдаването им под наем.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.