Бизнес Общество

На 10 май професионален празник отбелязват заетите в химическата промишленост

На 10 май професионален празник отбелязват работещите в химическата промишленост. Празникът е обявен през 1970 година с решение на Министерския съвет като ден на специалистите в интензивно развиващия се високотехнологичен за времето си сектор химическа промишленост в България.

Честването е прекъснато след 1989 година. През 2001 г. Българската камара на химическата промишленост възстановява празника и определя той да се отбелязва всяка година на 10 май.

Химическата индустрия и нейните продукти са сектора на икономиката най-близо до ежедневния бит на хората – от петролните продукти, през торовете и каучуковите изделия до лекарствата и козметичните продукти.

Българската камара на химическата промишленост (БКХП) е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. БКХП представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и на промишления сектор като цяло.

Химията е една от най-древните науки. Изучава състава, структурата и свойствата на веществата, както и превръщането на едни вещества в други в хода на различни химични реакции. Горенето е първата такава, овладяна от човека.

Смята се, че самото название „химия“ произхожда от древното название на Египет — „Кем“ или „Хем“. Покровител на химията в Александрия е египетският бог Тот, а неговият гръцки аналог е Хермес.

За баща на химията казват, че е Джабир ибн Хайян (Гебер). В края на 8 век той разработва нова теория, като приема, че златото е съвършен метал и за неговото получаване се изисква специално вещество, което нарича философски камък (Lapis Philosophorum), или еликсир.

Робърт Бойл е човекът, превърнал химията в научна дисциплина, като приложил съвременен научен метод и започнал да отделя химията от алхимията.

За огромно постижение в химията се смята организирането и подреждането на списъка от химични елементи от руския учен Дмитрий Менделеева таблица.

В наши дни, след създаването на Софийският университет “Св. Климент Охридски” били учредени различни катедри. Сред тях и тези по органична и неорганична химия, ръководени тогава от прочути български учени, като проф. д-р П. Райков и Никола Добрев.

Днес в училищата се организират национални състезания и олимпиади по химия, като целта е да се предизвика отрано интереса на децата към предмета и развитието им в тази посока.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.