Бизнес Генерал Тошево Общество

Дават под наем с таен търг над 10 300 декара земеделска земя в община Генерал Тошево

Публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд обяви Община Генерал Тошево. Земята се отдава за една, пет и десет стопански години. На търга ще бъдат разиграни над 10 300 декара.

8 640 декара се отдават под наем за една година с начална тръжна цена 106 лева за декар. Най-много ниви ще участват в търга от землището са с. Преселенци – 12, в с- Йовково са 11, а в с. Чернооково – 9.

За 5 стопански години с начална тръжна цена 89 лв./дка се отдават под наем 730 декара, а за 106 лв./дка – 275 дка. За цена от 79 лв./дка за 10 години се отдават 717 дка.

Заповедта за откриване на тръжната процедура  и опис на поземлените имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.

Тръжна документация се закупува срещу 20.00 лв., до 12.00 часа на 19.05.2022 г. и се получава в Център за услуги и информация в общинската администрация. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до 19 май, след закупуване на тръжни документи.

Депозит и заявления  за участие се приемат до 15.00 часа на 19 май. Търгът ще се проведе на 20 май от 09.00 часа.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.