Новата матура Образование

Тема 8: „Трудът и творчеството” – Създаването на красота и хармония в света в „Балада за Георг Хених” на Виктор Пасков

   „Дали духът на майстора се преселва в неговите ученици, а изкуството му в тяхната памет и дело?”

Атанаска Георгиева
  1. АВТОРЪТ

а/  Писател  / епик, прозаик, белетрист/ от втората половина на 20 век;

б/ Автор на новели, разкази, повести, романи, които отключват най-новата българска проза /Г.Господинов/

в/  Художествената  му  философия е базирана на най- светлите изяви на човешкото – творческият труд, духовната щедрост, себеотрицанието на дарбата, любовта във всичките й проявления;

г/ Творец с многофункционален талант : музикант, певец, сценарист, драматург и поет;

      д/ Основна тема в творчеството на Виктор Пасков е „Любовта побеждава всичко”;

  • „БАЛАДА ЗА ГЕОРГ ХЕНИХ” – Публикувана през 1987 г., преведена на много езици, находка на съвременните световни литературни търсения в човешката необозримост;

а/  Жанр –  Литературната критика не определя творбата еднозначно, защото тя носи белезите на трите литературни рода; Едновременно е повест, новелистичен роман, есеистична проза, поезия в проза, произведение със сценични характеристики;

б/ Анализ на заглавието – Извежда името на главния герой, жанровият термин в литературен план разкрива нещо нереално, свръхчовешко, божествено, благословено с вечност;

в/ Основна тема –

  • Последните години от живота на Георг Хених, поставил основите на лютиерството в България

/ майсторското изработване на цигулки/

  • Трудът изкуство,  духовен екстаз, Божия дарба, която създава шедьовър за шедьоври / цигулката е ювелирен инструмент, който вълшебно озвучава, твори нежна, възвисяваща, облагородяваща музика/;
  • Основанията на труда и лишенията заради труда;

г/ Основна идея –

  • Творческият труд не е само занаят, а вещина, духовна необходимост , мисия да раздадеш себе си като талант на другите таланти;
  • Творческият ентусиазъм не стихва под натиска на битови несгоди, на бедност, на болест, защото той акумулира сила и енергия, по Божия воля задържа живота и отдалечава смъртта;
  • Висшето майсторство е посветено на посветените и те го пренасят във времето, обезсмъртяват го, а непосветените го принизяват, превръщат го от свят живот в материален поминък;

д/ Сюжет и композиция – Проследява документално и художествено трудния, беден, самотен, нещастен живот на чешкия лютиер Георг Хених в България през 50-те години на 20 век и различната му връзка с неговите ученици последователи; Повечето овладяват занаята, но не и творческата магия, те ще направят много цигулки, но не и цигулка за Господ, по- страшна от материалната е духовната бедност;

 /” Според последното му желание в ковчега е била поставена цигулката, с която е пристигнал и която е била единственото му имущество”;

 ”…винаги ли нещата, които създаваме с най-голяма любов, единствените,които сме в състояние да създадем – които би трябвало да ни извисят, ни носят присмех, горчилка и кикот?”

„…за да му целуна ръка, трябваше едва ли не да падна на колене пред него”/

е/ Финал на творбата – „Свещено, свещено, свещено е изкуството, което бе, което е и което ще бъде!    ….Алелуя!” –  творците на изкуството са докоснати от Бога, пребиваването им на земята е кратко и мъченическо, но тези, които са запазили в себе си духа им винаги ще се обръщат към тях с възгласа:”Ти ,който си на небето”, който си до Бога;

ж/ Герои в творбата – Георг Хених, момчето /Виктор Пасков/, Марин, Франта, Ванда;  

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМА 8 „ТРУДЪТ И ТВОРЧЕСТВОТО”

Творческият труд духовно краси човека, отличава го от другите, по особен начин го индивидуализира и го надарява със слава и незабрава.

Понякога начинанията могат да бъдат странни, вятърничави и да останат недовършени, но е важно да ги има въображението, въодушевлението, неспокойствието, търсачеството  и те ще бъдат възнаградени. /”Ветрената мелница”/ Има майстори, чиито творения оставят трайна диря след тях, помнят се, защото носят радост и любов на хората. Те може да са необходимост на бита, но говорят и пеят на душата и на ума, надживяват много поколения и са голямо благодеяние. /”Песента на колелетата”/ Господ изпраща на земята майстори, които извайват инструменти на изкуството,   обучават последователи, умножават сътворената красота и звучност. Техният живот е изстрадан,  материалната бедност не намалява духовното им богатство, те невинаги срещат благодарност, единици са тези, които наследяват мисията им, но когато дойде мигът на смъртта, Бог ги извисява до себе си. /”Балада за Георг Хених”/

СЛЕДВАЩИЯ ПЕТЪК ЩЕ ВИ ПРЕДСТАВИМ ТЕСТ И ЕСЕ ВЪРХУ ТЕМА 8

Рубриката „Новата матура“ е в помощ на зрелостниците от випуск 2021/2022 г. – първите, които ще положат държавен зрелостен изпит по БЕЛ по новата учебна програма за 11 и 12 клас. Осъществява се от Про Нюз Добрич в партньорство с Атанаска Георгиева, преподавател по български език и литература

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.