Здраве Общество

2 април – Световен ден за повишаване информираността по проблемите на аутизма

На 2 април за поредна година се отбелязва Световният ден за информираност по проблемите на  аутизма. Той има за цел да фокусира вниманието на обществото върху този здравен проблем, да повиши осведомеността и да бъде насърчено ранното диагностициране и интервенция, които са от основно значение за успешното развитие на децата с аутистично разстройство.

Този ден има за задача и да почете уникалните таланти и способности на хората с аутизъм, да провокира толерантност и съпричастност и да улесни процесите на приобщаването им в училище и обществото.

Аутизмът или разстройството на аутистичния спектър (ASD) се отнася до широк спектър от състояния и представлява  разстройство на социалното развитие, което засяга мозъка на човека и поведението му.

Аутизмът има много подтипове, като най-силно е изразен този в комбинация от генетичните фактори и на околната среда. Тъй като аутизмът е разстройство от спектъра, всеки човек с аутизъм има различен набор от силни страни и предизвикателствата. Начините, по които хората с аутизъм учат, мислят и решават проблеми са индивидуални. Някои хора с ASD може да се нуждаят от значителна подкрепа в ежедневния си живот, докато други да живеят напълно независимо.

Някои фактори могат да повлияят на развитието на аутизма и той често е придружен от сензорна чувствителност и медицински проблеми като стомашно-чревни разстройства, гърчове или нарушения на съня, както и предизвикателствата на психичното здраве като тревожност, депресия и проблеми с вниманието.

Признаците на аутизъм обикновено се проявяват между 2-3 годишна възраст. Някои свързани заболявания в развитието могат да се появят и по-рано и пациентите да бъдат диагностицирани преди втората година. Редица изследвания показват, че ранната намеса може да доведе до положителни резултати в живота на хората с аутизъм на по-късен етап. Както при голяма част от диагностиката на психичните разстройства е нужна многоизмерна и мултимодална диагностика. Като стандартен инструмент за диагностициране на аутизъм се използва полустандартизираното интервю Autism Diagnostic Interview-Revised и скалата за наблюдение Autism Diagnostic Observation Schedule. Основният инструмент за диагностициране на аутизъм представлява геномното секвениране с оглед търсене на мутации в екзонните участъци на гени асоциирани с аутизъм. /toysforhealth.org/

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.