Водещи новини - дясно Добричка Общество

Преизпълнение на събираемостта на местните данъци и такси за 2021 г. отчита Община Добричка

От години не е имало такова преизпълнение на плана по отношение на събиране на местните данъци и такси. Това каза кметът Соня Георгиева при отчета на изпълнението на Програмата за управлението на Общината за срока на на мандата 2019-2023 г., за 2021 година, който бе приет на заседание от Общинския съвет.

По думите на кмета през годината са положени изключителни усилия за събирането на местните данъци и такси. Издадени са и много актове за установяване на задължения и са предприети съдебни процедури за събиране на задълженията. Според Георгиева по същия начин стои въпросът и със стопанисването и управлението на общинската собственост. Поставено е началото на проверки, които дават резултат – издадени са актове и наказателни постановления.

Данните в отчета сочат, че през миналата година са събрани местни данъци и такси в размер на 3 167 141 лева, което представлява 107 процента спрямо годишния план. В сравнение със същия период на 2020 г. постъпилите приходи са със 706 296 лева повече.

Най-много са постъпилите средства от данък за придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 1 029 322 лева, или 138 процента преизпълнение спрямо плана. При планирани 615 000 лева за данък превозни средства постъпленията са 649 841 лева, което представлява 106 процента изпълнение.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.