Водещи новини - дясно Добрич Образование Общество

 Майки от Добрич внесоха жалба в съда срещу заповедта на кмета за предучилищната в детските градини

15 майки внесоха жалба в Административния съд срещу заповедта на кмета Йордан Йорданов от 26 януари, според която задължителното предучилищно образование в Добрич от следващата година ще се осъществява само в детските градини. С нея се отправя молба съдът да я провъзгласи за нищожна, евентуално незаконосъобразна.

В жалбата се посочва, че според Закона за предучилищното и училищно образование законодателят е предоставил само и единствено на гражданина, а не на общинската администрация /пък било то и кмет на община/ „да упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности в детската градина или училище по негов избор”. Допълва се, че изборът за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители.

„И най-предубеденият поглед не може да открие дори и теоретично законодателят да е допуснал кмет на община /както в случая/ да „администрира” със свои заповеди тези права и свободи на гражданите, а какво остава пък да им „нарежда” къде да се обучават децата в предучилищна възраст, като им отнема правото на свободен избор” – пише в жалбата. Майките са категорични, че заповедта на кмета е необоснована, нищожна, незаконосъобразна, постановена в грубо нарушение на Конституцията на Република България, Хартата на правата на човека, Хартата на правата на детето и редица закони.

Според жалбата заповедта на кмета не почива на какъвто и да било аргумент, а още по-малко да е подложена предварително на широка обществена дискусия /публично обсъждане/, и то основно сред заинтересованите лица. Посочва се, че е видно от приложен списък, че над 400 души не само, че не са съгласни, но и категорично протестират срещу същата „тенденциозна, противозаконна и дори абсурдна административна ограничителна мярка, „облечена” като заповед”.

„Факт е, че заповедта не само отрича и откровено игнорира индивидуалните потребности, особености и дори специфични нужди на децата, но дори с диктаторски подход се потъпкват права и свободи на родители и деца – пише в жалбата. – Още по-лошо е, че тази заповед освен че потъпква демократични ценности, но е дори откровено вредна и с опасни последици, които могат да бъдат дори трайни”.

Майките споделят, че всички деца, които все още се обучават в училища, ще бъдат принудени да се върнат в детската градина и да повторят в група с други деца и преподаватели. Те твърдят, че този пинг-понг с детските съдби не е теоретичен, а напълно реален. Недоволните питат: „Как тази заповед ще премахне тяхното разочарование, неспокойство, травмираност, желанието да се адаптират при по-високи стандарти и изисквания, каквито предполага училищното образование, а не това в детската градина? И ако това за тях не е крачка назад в тяхното социално, психическо и интелектуално развитие, то какво е?” Недоволните родители твърдят, че заповедта грубо засяга и правата на децата със специални образователни потребности.

„Елиминирайки училището като естествен център за предучилищна подготовка на територията на община град Добрич, кметът се разпорежда не на граждани, а на поданици, без право на глас /освен по време на избори/ и на собствена воля! Трябва ли гражданите на град Добрич, за да не са дискриминирани, да сменят местожителството си и да записват децата си в предучилищна възраст в други училища, но не в град Добрич? С тази ли „грижа” ще се задържат родителите и децата да живеят, учат, растат, развиват, мотивират и работят за своя град, а не за друрите градове и общини?”, питат в жалбата си майките.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.