Водещи новини Общество

С почти 50 000 души се е стопила област Добрич за 10 години

С 49 895 души са намалели жителите на област Добрич за 10 години. Това сочат първоначалните данни от последното преброяване, съобщени днес от Националния статистически институт. Според тях към 1 февруари 2011 година населението в областта е било 189 677, докато на 7 септември 2021 година е 139 782. Областите Добрич и Видин са първенци по намаление на населението през периода – с по 26.3 процента. Следва Монтана с 24.2 на сто.

Населението на област Добрич към 7 септември м. г. е 2.1 процента от това на страната. В областта има 103 886 жилища, 64 199 от тях са в градовете, а 39 687 – в селата.

18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в страната се проведе от 7 септември до 10 октомври 2021 г. Според разработената оценка населението на страната към 7 септември е 6 520 314 души. Преброени са 2 813 847 домакинства, или средно в едно домакинство живеят по 2.3 лица

Най-малка остава област Видин с население 74 хил. души, а най-голяма е област София (столица) – 1 480 хил. души. Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 хил. души, или с 14.7 процента. Във всички останали области е регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив (8.3 на сто), Варна и София, съответно по 10.0 процента.

Намаление на населението се наблюдава при последните четири преброявания, като най-голямо е то при преброяването през 2021 г. – с 844 хил. души, или с 11.5 процента спрямо 2011 година.

Според оценката към 7 септември 2021 г. жените са 3 397 357, или 52.1 процента, а мъжете – 3 122 957, или 47.9 на от населението на страната. Разпределението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години се увеличава с 5.4 процентни пункта спрямо 2011 г. и с 9.6 процентни пункта спрямо 1992 годна. Намаляват броят и относителният дял на децата и лицата в активна възраст.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.