Бизнес Добричка Общество

Актуализират инвестиционния проект за изграждане на водопровод на село Стожер

Обществена поръчка за актуализация на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на строежа на захранващ  водопровод на с. Стожер от магистрален водопровод Батово-Добрич през с. Соколник обяви Община Добричка. Припомняме, че средствата за изграждане на водопровода – 1.3 милиона лева, бяха отпуснати от правителството през ноември в. г. след като населеното място бе повече от една година в положение на водна криза.

Първата дейност на обществената поръчка предвижда актуализация на инвестиционния проект, който е изготвен през 2017 година. Ще бъде актуализиран по част ВиК, ще бъде преработен по част геодезия в Балтийска височинна система в координатна система БГС 2005. Ще бъде извършено контролно замерване на точки от проектното трасе, ще се актуализира количествена и стойностна сметка на предвидените за изпълнение строително-монтажни работи /СМР/. Втората дейност предвижда упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекта. 

Срокът за изпълнение на дейност 1 е до 14 дни след сключване на договор за обществена поръчка, а на дейност 2 е съгласно срока на действие на договора за строителство. Той започва да тече от подписване на съответния протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, със срок на действие за целия период на изпълнение на СМР до въвеждането на водопровода в експлоатация, но не по-късно от 15.03.2022 г.

​​​​​​​Обществената поръчка е на прогнозна стойност 9 984 лева с ДДС. Начинът на възлагане е чрез покана до определени лица. Крайният срок за подаване на офертите е 13 януари.

Снимката е илюстративна

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.