Образование Тервел

В Тервел задържат млади специалисти със стипендии за местни студенти

Нова Наредба за отпускане на стипендии на студенти от община Тервел прие на 17 декември, на свое заседание местният Общински съвет /ОбС/. Сред мотивите на вносителя на предложението – председателя на ОбС Мария Гочева, е крещящата нужда в момента от специалисти в Медицинския център в Тервел, както и недостигът на специалисти с техническо образование, педагози и други.

Право на стипендии ще имат студентите, обучаващи се в редовна или задочна форма по бакалавърски и магистърски програми във висши учебни заведения /ВУЗ/ в България, които имат постоянен адрес в община Тервел към датата на подаване на заявление. Конкретните специалности, за които ще бъдат подпомагани обучаващите се във ВУЗ, ще се определят ежегодно със заповед на кмета, като се преценяват наличните нужди. Необходимите финанси ще се залагат в рамките на бюджета на Общината за съответната финансова година.

Стипендиите ще са в размер до 400 лева. Срокът за подаване на документи за отпускането им за следващата академична година ще от 1 юли до 31 август. Ще се отпускат по специалности, по които Общината има нужда от изпълнителски и ръководни кадри с висше образование.

Стипендиантът трябва да завърши курса на обучение без да повтаря години или семестри, като полага необходимото старание при ученето, се посочва в Наредбата. Той се задължава да работи на територията на община Тервел по специалността, по която е подпомаган, за срок, пропорционален на срока, за който е получавал стипендия.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.