Водещи новини Здраве Крими Общество

Села край Добрич с подписки срещу вливане на отпадни води от Депото в Стожер в Суха река

Подписки срещу инвестиционно предложение на Община град Добрич във връзка с разширяване на Регионалното депо за отпадъци край Стожер подготвят жителите на няколко села, които са разположени в района на Суха река. Документът заедно с възражение ще бъдат изпратени до Министерството на околната среда и водите, до общините Добрич и Добричка, а вероятно и до новото правителство, съобщи за Про Нюз Добрич Димитър Иванов от Ново Ботево.

Инвестиционното предложение е за увеличаване капацитета на инсталациите на Депото, Клетка 1 и Клетка 2 и заустване на пречистени отпадъчни води в Суха река. Иванов обясни, че се предвижда изграждане на тръбопровод от Депото до реката с дължина около 9 километра, чрез който водите да се вливат в реката. Той посочи, че районът на Суха река попада в екологичната мрежа„НАТУРА-2000”. По думите му Депото е разположено в началото на дере и когато завалят проливни дъждове водата от нивите се събира в клетките, прелива и пак влиза в реката.

Във възражението Димитър Иванов съобщава, че от след изграждането на Депото се наблюдава рязко намаляване на броя на иначе широко разпространената в Суха река сребриста каракуда. Драстично е спаднал и броят на голямата водна жаба. В последните години по поречието на реката се наблюдава масово съхнене на растящите върби.

Иванов посочи, че в едно от становищата на Басейнова дирекция пише, че районът не е рисков от наводнения. Във възражението той припомня, че през 2014 и 2015 година районът на град Добрич и съседните населени места пострадаха тежко от наводнения, стигна се дори и до евакуация на жителите на с. Одринци, поради опасност от преливане на язовира край селото. И пита: „Как следва да тълкуваме това становище, когато все още са живи спомените от месец юни 2014 година, когато бяхме посрещнати от служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Добрич на пътя за с. Ново Ботево и бяхме информирани, че са изпратени да ни евакуират поради опасност от скъсване на предпазната дига на язовир Ботево, находящ по поречието на Суха река? Как е издадено подобно абсурдно според нас становище при положение, че язовир Одринци е последният по поречието на Суха река, а в горната част на течението са разположени голям брой язовири, започващи от язовир Левски?”

Във възражението Иванов пита също: „Какво ще се случи с гнездящите в с. Ново Ботево двойки бели щъркели, чиято бройка в последните години е значителна и по информация от проучване от юли тази година то е селището с най-голям брой гнездящи двойки на територията на област Добрич?” Задава въпроса и кой, как и кога ще следи количествата инфилтрат, които се вливат/ заустват в Суха река? Според жителите на Ново Ботево при реализирането на инвестиционното предложение ще се стигне до още по-сериозно нарушаване на екологичното и биологично равновесие в района.

Димитър Иванов споделя, че предвиденият за изграждане тръбопровод, който трябва да отвежда водите до мястото на заустване в Суха река, преминава през вододайна зона, от която чрез помпена станция Долап кулак се захранват с питейна вода селата Дончево, Драганово, Опанец и Богдан. Той пита: „Какви ще бъдат последствията от изграждането на този тръбопровод? Има ли опасност да бъдат замърсени водите, с които се захранват тези населени места?”

Възрението с подписка ще бъдат внесени от жители на Ново Ботево и членове на Ловно-рибарската дружина във Ведрина. По информация на кмета на Ново Ботево Георги Георгиев подписки се подготвят и в селата Одринци и Драганово. Димитър Иванов съобщи, че кметът на Дончево е внесъл възражение като физическо лице.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.