Водещи новини - дясно Образование Общество Тервел

Обзавеждат детски градини в селата в община Тервел

С проект, който предвижда обзавеждане на детски градини в селата, да кандидатства Община Тервел по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към Стратегията за водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на МИГ “Тервел-Крушари”. Това ще предложи на предстоящото заседание на Общинския съвет на 25 ноември кметът инж. Симеон Симеонов.

От докладната му записка с предложението става ясно, че към СВОМР на МИТ “Тервел-Крушари” се реализира икономия от средства, която се разпределя по различните мерки, включително и по т. нар. “общинска мярка” – 7.2.

През предходни години Общината закупи със собствени средства креватчета, гардеробчета, масички и столчета за ДГ №1 и ДГ №3 в Тервел и тематични кътове за игра на малчуганите във всички детски градини в общината, сочи информацията в докладната. Към настоящия момент е актуален въпросът за подмяна на креватчетата във всички детски градини в селата и в ДГ №2 в Тервел. Нужда да бъдат заменени има и при гардеробчетата, дидактичните шкафове, масички, столчета, преградни шкафове.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *