Бизнес Общество Тервел

Средства за оборудване на автосервиз ще получи от МИГ „Тервел-Крушари” търговец

Поредният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 6.4. “Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности” към Стратегията на Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИГ Тервел-Крушари” бе сключен с ЕТ „Ненка 69 – Николай Ненов” от Тервел, съобщават от сдружението. С проектното си предложение управителят на фирмата кандидатства за подпомагане по мярка 6.4 „Закупуване на специализирано оборудване за автосервиз”.

Безвъзмездната финансова помощ по договора е в размер на 70 процента или 20 929 лева. С нея ще бъдат закупени електронна баланс машина за колела, пневматична платформа за смяна на гуми , акумулаторен ударен гайковерт, машина за изправяне на джанти и други.

С реализацията на проекта се  цели да се повиши конкурентоспособността, подобряване на качеството на предлаганите автомонтьорски / гумаджийски услуги,  да се разшири продуктовата гама като се  въведе високо-технологично и икономично оборудване, посочват от МИГ „Тервел-Крушари”. Като цяло постигането на целите хармонизират с тези на подмярката, които се изразяват в подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности, включително на производства, за развитието на конкурентоспособността на селския район, насърчаване на инвестиционните дейности, подобряване достъпа до услуги за населението от селския район. Проектът съответства и на Приоритет 1 от Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари „Насърчаване на местния бизнес за създаване на заетост, доходи и разнообразяване на икономическите дейности“ и е насочен към изпълнението на Специфична цел 1.2: Подкрепа на предприемачеството за разнообразяване на бизнеса на територията но общините Тервел и Крушари.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *