Водещи новини - дясно Общество

Спряха поръчката на “Градски транспорт” Добрич за 15 употребявани автобуса

Часове преди провеждането на прякото договаряне за  възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на 15 броя употребявани автобуси за градски транспорт за нуждите на Градски транспорт Добрич ЕООД тя беше прекратена с решение на управителя на дружеството Катя Петкова.

Поръчката бе публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 1 октомври. Процедурата за обявяването й е била открита с решение на управителя на „Градски транспорт” ЕООД. Както Про Нюз Добрич писа предвиждаше се начинът за възлагана да е пряко договаряне. Прогнозната й стойност бе до 420 000 лева с ДДС.

Крайният срок за подаване на офертите беше утре, 8 октомври. Преговорите с единствената поканена фирма “ФАКТОР-П” ЕООД бяха насрочени за 11 часа в понеделник, 11 октомври.

В решението си за прекратяване на обществената поръчка Катя Петкова посочва, че са необходими съществени промени в условията й, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Като друга причина се изтъква необходимостта от залагането на допълнителни технически параметри и изисквания по техническата спецификация.

Решението на управителя на дружеството може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от връчването му. Предстои решението да се публикува в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *