Водещи новини Добрич Общество

Днес изтича 10-годишната гаранция на плочките по центъра на Добрич (+снимки)

Днес, 14 септември 2021 г., изтича гаранционният срок на потрошените клинкерни плочи по пешеходната зона на Добрич. От Общината мълчат на въпроса защо те не са ремонтирани в рамките на гаранцията, а все повече и повече се рушат. В същото време се създава комисия, която да направи технически проект за проектиране на Нов градски център, за който вероятно ще бъде теглен пореден кредит от Общината

Днес изтичат 120-те месеца на гаранцията на декоративните  плочи, поставени преди десет години по централната пешеходна улица на Добрич. Вместо да бъдат ремонтирани в рамките на гаранцията, те се рушат все повече и повече.

Преди повече от два месеца – на 7 юли 2021 г., Про Нюз Добрич отправи до Община град Добрич следните въпроси:

• Възложен ли е ремонт на пешеходната зона на град Добрич по силата на Договор № ДОП-159/16.09.2010 г. с предмет „Реконструкция на бул. “25-ти Септември” – пешеходна зона”? От кого? Кога трябва да бъде извършен? На каква площ?

• Потърсила ли е Община град Добрич отговорност от фирмата-изпълнител на проекта, респ. от фирмата, поела задължението по поддръжката на настилката, след ликвидацията й, за лошото качество на настилката и появилите се във времето на гаранционния срок дефекти? Колко пъти? С какъв резултат? Има ли заведени дела срещу изпълнителя?

• Как Община град Добрич смята да защити интересите си и тези на гражданите до изтичането на гаранционния срок по договора – 14 септември 2021 г.

• Пред Про Нюз Добрич през октомври 2020 г. зам.-кметът инж. Пенчо Керванов съобщи, че се работи върху техническо задание, като основната цел е да се преценят възможностите – дали да се премахне изцяло съществуващата настилка или върху нея да се направи ново покритие. Готово ли е техническото задание? Какво предвижда то? Какви стъпки предстои да се предприемат във връзка със заявените намерения на ръководството на Община град Добрич за цялостен ремонт на центъра на град Добрич?

До днес, 14 септември 2021 г., отговор от Община град Добрич няма.

За предстоящото заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 21 септември, обаче заместник-кметът инж. Пенчо Керванов внася докладна записка относно: „Създаване на Временна комисия за изработване на Техническо задание за проектиране на „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства“.   Както преди време кметът Йордан Йорданов заяви пред журналисти „обновяването на центъра ще бъде разделено на етапи, защото сумата, която ще е необходима, ще е голяма. За пример даде, че за частта от площад „Тракийски” до Стара къща, може би, ще струва между 2.5-3.5 милиона лева“ и „че ще се търсят варианти за финансиране – чрез кредити, чрез Фонда на фондовете, по европейски програми“.

В докладната си инж. Керванов се мотивира именно с „изключително лошо експлоатационно състояние, като преобладаващата част от настилката е силно напукана, а на много места дори липсва“. И пише, че „в периода на експлоатация до 2018 година, когато изтича гаранционния срок на изпълненото строителство, Строителят е извършвал подмяна на компрометирани плочи – напукани и счупени за своя сметка“.

Именно поради факта, че през годините от Общината бяха цитирани различни години, в които изтича гаранционният срок на плочките на центъра, през миналата година Про Нюз Добрич попита: Кога изтича или е изтекъл срокът на гаранцията по договора и докога ремонтът на плочите е гаранционен? На 10.11.2020 г. от Община град Добрич получихме следния отговор:

По  сключен Договор № ДОП-159/16.09.2010 г. с предмет „Реконструкция на бул. “25-ти Септември” – пешеходна зона”  гаранционният срок по извършените 120 месеца отстроително-монтажни работи-поставяне на клинкерни плочи, изтича на 14.09.2021 г.

Според сключения на 16.09.2010 г.  договор между Община Добрич и фирмата –изпълнител „Добрич-градска среда“ ООД,  гаранционните срокове на различните видове СМР са:

  • За настилки и други СМР – 84 месеца, от датата на тяхното приемане от изпълнителя.
  • За подземни комуникации /Ел. и ВиК работи/ – 120 месеца от датата на тяхното приемане от изпълнителя
  • Детски съоръжения – 36 месеца от датата на тяхното приемане от изпълнителя
  • Декоративни плочи – 120 месеца от датата на тяхното поставяне, съгласно офертата на Изпълнителя

Припомняме, че след проведена процедура за обществена поръчка с предмет „Реконструкция на бул. „25-ти Септември“ – пешеходна зона“, е сключен договор с избрания Изпълнител (Строител) за извършване на строително ремонтни дейности на обекти от градската инфраструктура в Централна градска част на град Добрич, включващ три подобекта, както следва: – Реконструкция по бул. „25-ти Септември“ – пешеходна зона Част I, с обхват от пл. Свобода до пл. Тракийски, включително междублокови пространства на жилищни блокове ‚Републики“ и ул. „Константин Стоилов“; – Реконструкция на бул. „25-ти Септември“ – пешеходна зона Част II, с обхват Централен градски площад „Свобода“; – Реконструкция на Част III от бул. „25-ти Септември“, с обхват от пл. „Свобода“ до бул. „Трети март“ Стойността на сключения договор за строителство е в размер на 4 935 840,26 лева, като изпълнението е финансирано със средства по Оперативна програма „Регионално развитите“ 2007-2013. Строежът е реализиран в периода от 15.11.2010 г. – датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2А) до 12.09.2011 г. – датата на подписване на Констативен акт по чл. 176 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа

Още през 2013 година от БСП Добрич е подадена жалба в Окръжна прокуратура във връзка с некачествения ремонт на центъра. През 2017 година социалистите отново подават сигнал. Същата година и Община Добрич сезира Районната прокуратура с искане да се извърши проверка, която да установи има ли данни за извършено престъпление по повод изпълнението на дейностите по ремонта на пешеходната зона.

„Направени са проверки по няколко сигнали и жалби, свързани със състоянието на пешеходната зона. Всички преписки по случая са приключени с постановления за отказ от образуване на досъдебно производство, поради това, че няма данни да извършено престъпление. В случая става въпрос за обществени поръчки, колективни органи са вземали решения, това не са еднолични решения, а в българското наказателно право отговорността е лична“, обясни Окръжният прокурор Радослав Бухчев. Той допълни, че постановленията са потвърдени и от Апелативната прокуратура.

През 2018 година е потвърдена финансовата корекция от 100 000 лева по проекта. Няма информация от Общината да са завели регресен или друг иск срещу бившия кмет Детелина Николова, която през 2010 година е подписала като възложител Договора за ремонта на центъра, или ръководителя на проекта Надежда Петкова.

Междувременно ”Добрич – градска среда” ООД прекрати търговската си дейност, чрез ликвидация. Пак в отговор на наше запитване от Общината през 2019 г. увериха, че дружеството е създадено с цел участие в обществена поръчка с предмет  „Реконструкция на бул. “25-ти Септември” –  пешеходна зона”, като членовете му са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора, вкл.  и „Дъга – Апостол“ ЕООД. Договорът се счита за изпълнен, с изтичането на всички гаранционни срокове по извършените СМР.  Предвид горното, до изтичането на цитираните срокове, търговското дружество е длъжно да изпълнява договорните си задължения, с цел уреждане на всички задължения по него, независимо от производството по ликвидация.  

Именно поради това не е ясно защо плочките не са ремонтирани от фирмата-изпълнител в рамките на гаранцията, а вместо това се отива към нов многомилионен проект.

Снимките са от днес, 14.09.2021 г.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *