Водещи новини - дясно Здраве Образование Общество

Отново на училище: Без маски в час вече ще са учителите и най-малките ученици

снимка: edarticle.com

Както вчера проф. Николай Денков обяви, на 8 септември Министерство на образованието и науката оповести актуализираните правила, с които училищата в цялата страна ще започнат новата учебна година в условия на т.нар. Четвърта Ковид вълна.

Ето и основните промени, направени след проведени консултации между МОН и експерти:

 • Учениците до IV клас включително няма да носят маски по време на учебен час.
 • Маските няма да са задължителни също за децата от предучилищните групи в училищата.
 • Условието: Класните стаи да се проветряват поне два пъти по време на часа за най-малко една минута.

Задължителни през целия ден и навсякъде в сградата остават маските за всички останали ученици, както и за тези от началните класове в междучасията и в общите пространства на училището.

Промените са записани в актуализираните Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, публикувани на 8 септември. От Министерство на образованието и науката подчертават, че някои от противоепидемичните мерки са облекчени, успоредно са въведени и нови – след консултации с медицински специалисти от Министерството на здравеопазването, с детски психолози и психиатри.

Какво още

Маските няма да бъдат задължителни за учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и местата на учениците. Това правило ще важи също в часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване.

При желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по време на целия престой в училище.

При наличие на единични случаи на заболели или карантинирани ученици, учители или други служители директорът на училището издава заповед за преминаване към електронно обучение на отделен ученик или паралелка.  При отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или при брой заболели учители, който прави присъствения учебен процес невъзможен, директорът предлага на министъра на образованието и науката преминаване към ротационно или цялостно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Това става след решение или на педагогическия съвет, или на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), или на областния кризисен щаб.

При изготвяне на предложението за ротация се спазва принципът в ОРЕС да бъдат не повече от 50% от учениците.

При ротация първи преминава към онлайн обучение випускът с най-много заболели или контактни ученици. В общия случай занятия от дистанция се въвеждат най-напред за учениците в гимназиален етап с изключение на XII клас. При продължаващо влошаване на епидемичната ситуация се включват учениците от XII клас, както и от прогимназиалния етап с изключение на VII клас. Учениците от VII клас и от начален етап (I-IV клас) преминават в ОРЕС само в краен случай.  

При тъмночервения сценарий – с поне 500 заболели на 100 000 души, всички училища в съответната област преминават изцяло в обучение от разстояние в електронна среда само след заповед на министъра на здравеопазването, която изисква затваряне на училищата. В случай че такава заповед няма, важат мерките, разписани за отделните училища при единични случаи или при поне 10% заболели ученици и/или учители.

Кой и какъв тип маски следва да използва в училище

Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка е задължително, освен ако изрично не е указано друго.

Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители, а за учителите –от училищата. Училищата осигуряват защитни маски за лице и в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване.

Препоръчително е защитните маски за лице, които се използват от ученици, педагогически и непедагогически персонал да са хирургически илипоне от 3 слоя.

Най-добрата комбинация на материал, която от МОН и МЗ препоръчват е:

 • 1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук
 • 2) външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи външно проникване на замърсители в носа и устата
 • 3) среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или памучен слой, който да засилва филтрацията или да задържа капчици

Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи:

 • В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м
 • За учениците от предучилищните групи
 • За учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час
 • За деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това
 • За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и местата на учениците
 • В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито
 • В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване

Пълен текст на актуализираните Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата ↓

nasoki_schools_08092021_NEW-2

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *