Водещи новини - дясно Политика

ДСБ с декларация във връзка с избора на представителя от Добрич в НИС на МГЕРБ

От структурата на Демократи за силна България в Добрич излязоха с декларация във връзка с избора на Мария Момчилова от град Добрич за член на Националния изпълнителен съвет на Младежката организация на ГЕРБ. От там сочат, че по данни към момента Мария Момчилова е държавен служител в Дирекция „Бюро по труда“ филиал Добрич. Затова настояват тя да уведоми органа по назначаването си за несъвместимостта с изпълняваната служба или да бъде освободена от ръководството на МГЕРБ.

По-долу може да видите пълния текст на декларацията:

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Демократи за силна България – Добрич

Има новини, с които всеки човек може да бъде горд и да се радва. Но има и такива, които предизвикват не само възмущение, но и са в разрез със законодателството и с всякакви етични норми.

Вчера, 29.08.2021, МГЕРБ е избрало на своя форум Мария Момчилова от град Добрич за член на Националния изпълнителен съвет на Младежката организация на ГЕРБ. По данни към момента Мария Момчилова е държавен служител в Дирекция „Бюро по труда“ филиал Добрич.

Според Закона за държавния служител (ЗДСл) чл.7 ал.2 т.5 – държавен служител не може да заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия. При подаването на заявлението за заемане на държавна служба кандидатът подписва декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал.2.

В случая, обстоятелството е възникнало след назначаването на лицето, което означава, че то би трябвало да е напуснало държавната длъжност преди да стане член на ръководство на политическа партия или да не приеме предложението да бъде член на ръководството на тази партия.

Към днешна дата няма данни за нито една от тези хипотези, което означава, че обявеното събитие напълно противоречи на законодателните норми в Република България.

Ние, Демократи за силна България, винаги сме били против нарушаването на правните норми и считаме, че този избор е още едно доказателство за грубо незачитане и арогантно неглижиране на правовия ред.

Затова ние очакваме:

1/ своевременно сезиране от страна на Мария Момчилова съгл. чл. 27 – “Когато по време на осъществяване на служебното правоотношение за държавния служител възникне някое от основанията за недопустимост по чл.7, ал.2 от този закон, той е длъжен в 7-дневен срок от настъпването на това основание да уведоми органа по назначаването за несъвместимостта с изпълняваната служба“;

или

2/ отмяна на избора на Мария Момчилова като член на Националния изпълнителен съвет на Младежката организация на ГЕРБ, който е в разрез с основни разпоредби на ЗДСл.

Всяко едно бездействие по посоченото означава за нас пореден опит от страна на ПП ГЕРБ и МГЕРБ за погазване на правилата, законността и морала.

Демократи за силна България – Добрич /част от Демократична България – Обединение/

30.08.2021

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *