Водещи новини - дясно Образование Общество

Намаляват децата в детските ясли и яслените групи в област Добрич

Намаляват децата, които постъпват в детските ясли и яслените групи в градините в област Добрич, сочат данни на статистическото бюро. Тенденцията се запазва през последните шест години. Най-много деца са постъпили през 2016 година – 640, а най-малко през 2020 година – 499 деца.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2020 г. общо за област Добрич е 17 на 100 деца до 3-годишна възраст. За страната стойността е 17.7%. В териториален аспект данните показват, че в 17 от областите показателят остава непроменен или се повишава, което се дължи на по-малкия брой деца във възрастовата група до 3 години. Най-висока е осигуреността с места в детски ясли в областите Габрово (28.0%), Плевен и Благоевград, а най-ниска – в Сливен (10.2%).

Разпределението по възраст на децата, отглеждани в детски ясли през 2020 г. се запазва без изменения. Относителният дял на децата на 2-годишна възраст е 81.4%, а децата на 1 година 18.6%.

В края на 2020 г. обхватът  на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 15.9%, за област Добрич е 14.8%, за Сливен – 8.5%. Най-много деца са обхванати в Габрово – 22 на сто.

Към 31.12.2020 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Добрич работят 195 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 75, като 58 от тях са медицински сестри.

В област Добрич има 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 667 места в тях.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *