Бизнес Водещи новини - дясно Общество

Област Добрич е на 20-о място в страната по заплати

Средната брутна месечна работна заплата в област Добрич за месец април 2021 година е 1 146 лв., за май – 1 195 лв. и за юни – 1 137 лева, съобщават от Статистическото бюро.

Като цяло за второто тримесечие на тази година средната заплата за областта e 1 159 лв., при
1 525 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 399 лв., а в частния –
1 065 лева.

През второто тримесечие на 2021 г. средното възнаграждение за област Добрич нараства с 12.5%, в сравнение със същия период на 2020 година.

Най-високо е заплащането на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

  • ·         „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 2 453 лв.;
  • ·         „Образование” – 1 553 лв.;
  • ·         „Държавно управление” – 1 518 лв.;
  • ·         „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 440 лв.;
  • ·         „Селско, горско и рибно стопанство” – 1 305 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • ·         „Транспорт, складиране и пощи” – 795 лв.;
  • ·         „Професионални дейности и научни изследвания ” – 818 лв.;
  • ·         „Административни и спомагателни дейности” – 829 лв.;
  • ·         „Операции с недвижими имоти” – 863 лв.;
  • ·         „Други дейности” – 884 лева.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие област Добрич е на 20-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 072 лв., София – 1 412 лв., Враца – 1 411 лв., и Варна – 1 384 лева.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *