Добрич Общество

Избират управител на „Жилфонд-инвест” ЕООД в Добрич

Конкурс за избор на управител на „Жилфонд-инвест” ЕООД е обявен в сайта на Община Добрич. Решение за откриване на процедурата бе взето на заседание на Общинския съвет през май.

Сред минималните изисквания към кандидатите е да имат завършено висше образование в областта на Технически науки или професионално направление „Икономика“ или професионално направление „Право“. Трябва да имат най-малко 5 години професионален опит.

Конкурсът за избор на управител на търговското дружество ще се проведе на три етапа. Първият е проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. Вторият етап е представяне и оценка на бизнес-програма на дружеството за целия срок на договора за управление. Тя трябва да бъде представена в 20-дневен срок след като кандидатът бъде писмено уведомен, че е допуснат до втория етап. Кандидатът има право да посещава обекта, за чието управление кандидатства, в продължение на три работни дни по осем часа дневно. Третият етап е интервю /събеседване/.    

Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в Община град Добрич, Център за услуги и информация, в срок до 30 юли включително.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *