Общество Тервел

Организират публично обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община Тервел

Покана-обявление за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Тервел (ПИРО) за периода 2021-2027 г. е публикувано в сайта на местната администрация.

Посочва се, че в своята същност ПИРО е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на Общината през следващите 7 години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на ПИРО е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Тервел е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

ПИРО е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 8 до 30 юни – http://www.tervel.bg/downloads/2_PIRO_Tervel_2021.05.25.pdf. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта могат да бъдат подавани на tervel@tervel.bg или в деловодството на Общината до 30 юни включително.

Публичното обсъждане ще се проведе на 1 юли в 15.30 часа в залата на Община Тервел при спазване на противоепидемични мерки.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *